söndag, 10 21st

Last update10:48:02 AM

Svenska Irankommittés ordförande Jytte Guteland mötte Ahmed Shaheed FNs särskilda rapportör

Ahmed Shaheed är FNs särskilda rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran. Han besökte Sverige i slutet av november och berättade om sin senaste rapport om de mänskliga rättigheterna och Iran.

Svenska Irankommittén arrangerade tillsammans med palmecentret, LO och transportarbetarförbundet ett seminarium på ABF i Stockholm där huvudtalaren var Shaheed. Medverkande i seminariet var också Sholeh Zamini och Hassan Nayeb-Hashem från Südwind en människorrättsorganisation baserad i Wien samt Saeid Tagavi från Transportarbetareförbundet. Undertecknad var moderator för seminariet. Jag vill härmed ge några nedslag från det faktaspäckade seminariet.


Shaheed besvarade inledningsvis frågan "varför Iran?" Denna fråga ställs ofta till honom för att ifrågasätta varför Iran diskuteras, när flera andra länder kränker mänskliga rättigheter "lika ofta". Enligt Shaheed finns det flera skäl till det stora fokuset mot Iran. Ett viktigt skäl är det frekventa användandet av offentliga avrättningar. Det är mycket ovanligt att så ofta använda denna skräckmetod, men Iran använder det frekvent. En annat skäl är Irans höga antal avrättningar, nära 1000 i år. Landets utveckling går åt fel håll. Shaheed betonade också att Iran har en bättre utgångspunkt än många andra länder att förbättra läget. Hög utbildningsnivå hos befolkningen och lagstiftning som är bättre än dess tillämpning är två exempel på detta.

En annan diskussion som Shaheed kommenterade var ifrågasättandet av information om mänskliga rättigheter i landet och metoderna för FN:s rapporter ser ut. Shaheed betonade att han själv vid upprepade tillfällen varit villig att besöka landet. Varje år har Shaheed ställt en fråga till Iran om möjligheten att besöka landet. Han har nekats den möjligheten. Om nu Iran är så intresserade av att ge korrekt information om mänskliga rättigheter i landet, varför nekas då FNs särskilde rapportör att besöka landet? Shaheed betonade också att 600 iranier per år har ställt krav gentemot FN om att granska landet med anledning av brott mot mänskliga rättigheter. Det är därför inget självpåtaget uppdrag från FN, utan legitima krav från människor som upplever kränkningar.

Representanterna från Südwind gav viktiga inspel om vilken roll omvärlden kan och bör spela spela för Iran. Sholeh Zamini betonade hur viktigt synliggörandet är, inte minst för alla de kvinnor som kämpar för frihet, såväl i hemmet som på arbetsplatser och i det offentliga rummet. Omvärlden måste visa kvinnorna i Iran sitt stöd och reagera när kvinnor diskrimineras, exempelvis på arbetsmarknaden. Sholeh Zamini och Hassan Nayeb-Hashem beskrev också hur fel det är när vissa vill göra hällande att det "bara är Väst" som vill lägga sig i Irans angelägenheter. Diskussionerna i världssamfundet visar att flera länder från världens alla kontinenter har reagerat exempelvis gentemot diskrimineringen på arbetsmarknaden som drabbar kvinnor.

Avslutningsvis beskrev Saeid Tagavi från Transportarbetareförbundet hur transportarbetarförbundet samarbetar med andra för ett projekt som ska stärka Mänskliga rättigheter och fackliga rättigheter i Iran.

Vi ses snart hoppas jag!

Jytte Guteland

Ordförande i SIK

PS Du som inte redan är medlem, bli gärna det! Din medlemsavgift visar solidaritet och stödjer arbetet för mänskliga rättigheter i Iran. Du betalar 200 kr enkelt till plusgiro 490 86 28-3 DS "

 

Contact us

Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.